Senin, 18 November 2013

Silsilah Nabi pada Figur Amirul Mu'minin Daulah Islam Syam


By on 17.56
arrisalah13.blogspot.com  - Kalian perlu mengenal sosok satu ini, yaitu Amirul Mu'minin Daulah Islam Syam yang merupakan keturunan Nabi Muhammad Shalallahu Alaihi Wasalam. 
Beliau adalah Abu Bakar Al Qurasyiy Al Huseniy Al Baghdadiy yang menggantikan Syaikh Abu Umar Al-Baghdadi yang syahid (Insya Allah). Syaikh Abu Umar Al-Baghdadi adalah pengganti Syaikh Abu Mush’ab Az-Zarqowi yang syahid (insya Allah).

Syaikh Abu Bakar Al Qurasyis Al Huseniy Al Baghdadiy akan meneruskan kepemimpinan Daulah Islam Irak & Syam (ISIS) sepeninggal Syaikh Abu Mush’ab Az-Zarqawi danSyaikh Abu Umar Al-Baghdadi yang mengulurkan tangannya kepada jama’ah-jama’ah yang berada di medan jihad yang berada di atas akidah Ahlussunnah wal Jama’ah.
Beliau memberikan syarat kepada mereka untuk bersatu tidak meninggalkan senjata bagaimanapun tekanan pemerintah thoghut sampai Allah menentukan di antara kami, menang atau syahid” kenang pimpinan jihad yang bernasab Ahlul Bait.

Karena sesungguhya rambu-rambu yang telah diletakkan oleh Syaikh Abu Mush’ab Az-Zarqawi, kini terus dilalui oleh orang-orang sesudahnya. Kami pun atas izin Allah berjalan di atas jejaknya" Kenang 
Lalu, beliau menyeru kepada pemimpin-pemimpin gerakan perlawanan untuk bersatu. Maka mereka pun bersatu dengan nama baru Majlis Syuro Mujahidin dan Al-Qaidah pun melebur dalam nama itu.
Setelah Syaikh Abu Mush’ab Az-Zarqowi syahid (insya Allah), perjuangan dilanjutkan oleh Syaikh Abu Umar Al-Husaini Al-baghdadi dan Abu Hamzah Al-Muhajir Asy-Syami -semoga Allah menerima mereka berdua- yang kemudian memproklamirkan Daulah Islam Irak. 
Beliau berasal dari keturunan Rasulullah, berikut nama beserta Nasab Ahlulbait Amirul Mu'minin Daulah Islam Syam :
'Urmusy
^
Ibnu Ali
^
Ibnu 'Ied
^
Ibnu Badriy
^
Ibnu Badruddien
^
Ibnu Khalil
^
Ibnu Husen
^
Ibnu Abdillah
^
Ibnu Ibrahim Al Awwaah
^
Ibnu Asy Syarif Yahya 'Izzuddien
^
Ibnu Asy Syarif Basyir ^
^
Ibnu Majid
^
Ibnu 'Athiyyah
^
Ibnu Ya'la
^
Ibnu Duwaid
^
Ibnu Majid
^
IbnuAbdirrahman
^
Ibnu Qasim
^
Ibnu Asy Syarif Idris
^
Ibnu Ja'far Azzakiy
^
Ibnu 'Ali Al Hadiy
^
Ibnu Muhammad Al Jawwad
^
Ibnu Ali Ar Ridla
^
Ibnu Musa Al Kadhim
^
Ibnu Ja'far Ash Shadiq
^
Ibnu Muhammad Al Baqir
^
Ibnu Ali Zainal 'Abidien
^
Ibnu Al Husen
^
Ibnu Ali dan Fathimah
Binti Muhammad
Rasulullah shallallahu 'alaihi wa
sallam...

Sedangkan wakil beliau juga masih keturunan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasalam dari jalur Hasan Ibnu Ali dan Fathimah.

Syaikh Abu Bakr Al-Husain memproklamirkan SATU NAMA YAITU DAULAH ISLAMIYYAH DI IRAK DAN SYAM, “Maka, ketika kondisi di Syam (Suriah) telah mencapai puncak berupa penumpahan darah dan penodaan kehormataan muslimah serta penduduk dunia yang terlambat menolong mereka. Maka tidak ada pilihan lain bagi kami melainkan cinta untuk menolong mereka. Maka kami pun menugaskan Al-Jaulani (Abu Fatih Al-Jaulani, Amir Jabhah An-Nushrah.red), dia adalah salah satu prajurit Daulah Islam Irak. Dan dia bersama sekelompok putera-putera  kami. Kami kirim mereka untuk menemui sel kami di Syam. Kami berikan mereka skema dan juga proker. Kami berikan pula mereka bantuan prajurit-prajurit yang cinta medan juang, dari kalangan Muhajirin dan Anshar. Maka mereka berbaur dengan rakyat Suriah. Dan tidak lain Jabhah An-Nushrah itu adalah perpanjangan tangan dari Daulah Islam Irak. Dan dia adalah bagian kecil dari Daulah Islam Irak. Mereka menderita apa yang kami derita. Maka dari itu kami umumkan, seraya bertawakkal kepada Allah, PENGHAPUSAN NAMA DAULAH ISLAM IRAK DAN JABHAH AN-NUSHRAH , KEMUDIA BERKUMPUL DALAM SATU NAMA YAITU DAULAH ISLAMIYYAH DI IRAK DAN SYAM” 

Semoga Allah menjaganya dan melindunginya serta membimbing langkah- langkahnya di atas kebaikan dan kebenaran. Beliau seorang Syaikh Al Mujahid dan ahli ibadah yang zuhud, santun, tawadhu, sosok manusia yang selalu menjaga lisan yang kemudian memenuhi hidupnya dengan amal-amal shalih, menjauhi segala bentuk celaan kepada muslim yang berbeda pendapat dengannya, Amirul Mu'minin dan termasuk Panglima tentara-tentara terbaik dienul Islam yangg mulia ini

(Diambil dari risalah Maddul Ayaadii Li Bai'atil Baghdadiy, milik Abu Humam Al Atsariy)


sumber : voaislam

0 komentar:

Posting Komentar